Hình Ảnh Phật Bồ Tát

 

Hiển Giáo

 

Tây Phương Tam Thánh
Phật Dược Sư & Mười Hai Vị Dược Xoa Đại Tướng

 

 

 

Mật Tông

 

 

100 Deities (100 Phật Bồ Tát)
Arhat (A la hán)
Amitabha (A Di Đà)
Amoghapasha (Quán Âm Quyến Sách)
Avalokitesvara
Buddha Bodhisattva Vidyadhara Protector (Hộ Pháp)
Các Hình Kiết Tường
Cakra Samvara (Thắng Lạc Kim Cang)
Chú Đại Bi
Chuẩn Đề (Chundi Devi)
Di Lặc (Maitreya)
Địa Tạng (Ksitigarbha)
Guhya Samaya (Bí Mật Tập Hội)
Guru Tree (Cây Guru)
Hayagriva (Mã Đầu Quán Âm)
HeVajra (Kim Cang Không Tánh)
Hóa Thân Guru Rinpoche (Padmasambhava)
Hộ Pháp Mật Tông (Tantric Protector)
Kalacakra (Thời Luân Kim Cang)
Luân Hồi (Wheel of Life)
Mahakala (Đại Mặc Thiên)
Mandala Offering (Cúng Mạn Đà La)
Manjushri (Văn Thù)
Mantra (Linh Phù)
Medicine Buddha (Dược Sư)
Ngũ Trí Phật (Five Empowerment Buddhas)
Padmasambhava (main form)
Padmasambhava (8 forms)
Padmasambhava (as meditational deities)
Phẫn Nộ Tôn
Phổ Hiền (Samantabhadra)
Quán Âm Bốn Tay
Ratnasambhava (Bảo Sanh)
Sakyamuni (Thích Ca)
Sitatapatra (Bạch Tán Cái)
Tài Thần (Wealth Deities)
Tara (Phật Độ Mẫu)
Thiên Thủ Quán Âm (Thousand Hand Avelokiteshvara)
Tsong Khapa
Tứ Thiên Vương (Directional Protectors)
Vajrasattvas (Kim Cang Tát Đỏa)
Vajradhara (Kim Cang Trì)
Vajra Bhaivara (Yamantaka)
Vajrakilaya
Vajrayogini (Vajravahari)
Vajrapani (Kim Cang Thủ)

 

 

 

Phong Cảnh

 

Danh Lam Nổi Tiếng Trên Đảo Jeju - Hàn Quốc
Đền Borobudur (Indonesia) - Kỳ Quan Phật Giáo Lớn Nhất Thế Giới
Ốc Đảo Trăng Lưỡi Liềm - Thiên Đường Giữa Sa Mạc
Mười Sáu Ngôi Chùa Đẹp Nhất Hàn Quốc
Ngôi chùa bọc 60 tấn vàng tại Miến Điện
Ngôi Chùa Nguy Nga Có Một Triệu Tượng Phật
Thánh Địa Bagan (Miến Điện)
Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã
Xem Tượng Phật Ẩn Trong Hang Động - Viễn Dzu